یکشنبه 4 مهر1389
خواهرشوهر من - 63
ماشينمون رو دزد برده دوستم داره دلداري ميده ميگه چقدر خدا رحم كرده تو توي ماشين نبودي، مي‌پره وسط ميگه اگر اين تو ماشين بود كه ماشين رو نمي‌بردن.

خواستم بگم يه همچين خواهرشوهري دارم من!

+ نوشته شده در توسط میناهه -- مُدود.
یکشنبه 4 مهر1389
عروس ما - 62
يكي از دوستان خانوادگي بعد از مدتها به ديدنمون اومده، بهم ميگه چطور گذاشتن تو به اين خوشگلي مجرد بموني، ميخنده مي‌گه خب اخلاق مهم تر از قيافه است.

خواستم بگم يه همچين عروسي داريم ما!

+ نوشته شده در توسط میناهه -- مُدود.